Vekaranjärven urheilutalo

Rakennusvuosi 2019
Sijainti: Vekaranjärven varuskunta, Valkeala
Projektityyppi: Perusparannus
Tilaaja: Senaatti kiinteistöt
Valmistumisvuosi: 2014
Pinta-ala: 7 046 brm2
Tilavuus: 36 400 m3m3

Erityispiirteitä:
Rakennus on yksi arkkitehtiprofessori Osmo Lapon suunnittelemista neljästä päärakennuksesta Vekaranjärven varuskunnan paraatikentän ympärillä. Rakennuksien arkkitehtuuri edustaa ns. betonibrutalismia. Perusparannus suunniteltiin rakennuksen alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittaen siten, että uudet rakenteet ja talotekniikka sulautuivat mahdollisimman huomaamattomasti vanhoihin rakennusosiin. Rakennusryhmä ja aukio ovat osa Vekaranjärven kasarmialuetta, joka on listattu Museoviraston RKY (valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt) -alueeksi.